Svetovanje zdravnice na spletni strani Zavoda Atopika

Z veseljem in hvaležnostjo vam sporočam, da na naši spletni strani Zavoda Atopika bolnikom z atopijskim dermatitisom in njihovim svojcem enkrat tedensko svetuje vodja otroške ambulante Dermatovenerološke klinike, dermatologinja Olga Točkova, dr. med., iz Univerzitetnega Kliničnega centra Ljubljana. Dermatologinji Olgi Točkovi, dr. med., lahko vprašanja zastavite v pisni obliki tukaj. Spletna stran omogoča anonimno zastavljena vprašanja.

Zdravnici se iskreno zahvaljujem za podporo in njeno bogato znanje s področja atopijskega dermatitisa.

Olga Točkova, dr. med., je diplomirala na Medicinski fakulteti Univerze v Beogradu leta 1999. Po zaključenem pripravništvu in strokovnem izpitu v Beogradu je pričela opravljati specializacijo s področja dermatovenerologije. Specialistični izpit je s pohvalo opravila leta 2005. Februarja 2007 je nostrificirala diplomo in naslov doktorja medicine v Republiki Sloveniji in opravila strokovni izpit za poklic zdravnice.

 

Preizkus usposobljenosti iz dermatovenerologije v Republiki Sloveniji je s pohvalo opravila leta 2009. Od leta 2010 je zaposlena na Dermatovenerološki kliniki UKC Ljubljana, kjer se podrobneje ukvarja s problematiko otroške dermatologije in je od leta 2013 vodja otroške ambulante. Po opravljenem specialističnem izpitu nadaljuje z aktivnim izobraževanjem. Nenehno se udeležuje številnih strokovnih srečanj iz dermatovenerologije doma in po svetu ter je avtorica številnih strokovnih prispevkov, predvsem na področju otroške dermatologije. V zadnjih letih je prevzela vodilno vlogo v organizaciji in izvedbi šole atopijskega dermatitisa za paciente, starše in strokovno
javnost.