O zavodu

Zavod Atopika je nevladna in neprofitna organizacija, namenjena bolnikom z atopijskim dermatitisom, alergijami in astmo ter njihovim družinskim članom. Zavod ima izobraževalno, svetovalno in podporno vlogo. Deluje na nacionalnem in mednarodnem nivoju. Zavod vodi strokovno usposobljen kader, ki se nenehoma izobražuje na mednarodnih kongresih, izobraževanjih in delavnicah na temo atopijskega dermatitisa in drugih atopijskih stanj,  opolnomočenja,  strateškega razvoja ter zaščite kroničnih bolnikov. V zavodu so pridobili status delovanja v javnem interesu na področju varstva pred diskriminacijo ali varstva človekovih pravic.

Zavod Atopika smo ustanovili z namenom, da bi predali svoje znanje in osebne izkušnje staršem otrok, mladostnikom in odraslim bolnikom z atopijskim dermatitisom. Svetovanje (osebno in preko socialnih omrežij) in izobraževanje temelji na najnovejših znanstvenih dognanjih, in sicer s ciljem lajšanja bolezenskih simptomov ter izboljšanja kvalitete življenja bolnika in njegove družine. Kvaliteta življenja bolnikov z atopijskim dermatitisom se namreč lahko primerja s kvaliteto življenja npr. rakavih bolnikov ali bolnikov s sladkorno boleznijo tipa 1.

Veliko tegobo predstavlja kronično pomanjkanje spanca, ki ne vpliva samo na dnevno aktivnost bolnika, ampak tudi na njegovo psihološko stanje. Ker atopijski dermatitis prizadene velik del posameznikovega življenja v različnih življenjskih obdobjih, delujemo tako, da zavod doseže bolnike vseh starostnih skupin. Z medsebojnim druženjem, povezovanjem in predvsem s sodelovanjem lahko skupaj veliko doprinesemo k višji kvaliteti življenja, k ureditvi statusa atopika in k ustreznejši zdravstveni obravnavi. Naloga zavoda je tudi ozaveščanje javnosti o bolezni in preprečevanju diskriminacije in stigmatizacije bolnikov. Delujemo strokovno, kar zagotavljamo s sodelovanjem s strokovnjaki tako na nacionalnem kot na mednarodnem nivoju.

Direktorica in strokovna vodja zavoda je dr. Tina Mesarič, univerzitetna diplomirana biologinja (2010) in profesorica biologije (2016). Študija je zaključila na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Leta 2010 je nadaljevala s podiplomskim študijem v okviru interdisciplinarnega doktorskega programa Nanoznanosti na Fakulteti za elektrotehniko in Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. V doktorski disertaciji (2014) je preučevala strupenost nanomaterialov. Z izkušnjami iz laboratorijske biomedicine in s strokovnim izpitom (2016) je pridobila tudi poklic zdravstveni sodelavec v zdravstveni dejavnosti.

 

 

Zavod Atopika ima vzpostavljeno strokovno posvetovalno telo, vzpostavljeno v sklopu projekta ACF  – Poglej globje –  sem več kot moja koža. Projekt je podprt s stran Active Citizens Fund v Sloveniji. V posvetovalnem telesu sodelujejo:

  • prof. dr. Vojko Berce, dr. med.  Namestnik predstojnika Klinike za pediatrijo, Univerzitetni klinični center Maribor.
  • Tijana Orešič Barač, dr. med., spec. dermatovenerologinja. Namestnica predstojnika oddelka: Oddelek za kožne in spolne bolezni, Univerzitetni klinični center Maribor.
  • asist. dr. Vesna Breznik, dr. med., spec. dermatovenerologinja, Oddelek za kožne in spolne bolezni, Univerzitetni klinični center Maribor.
  • prof. dr. Thomas Schopf, dr. med., Univerzitetna bolnišnica Severne Norveške

Osnovni podatki

 Od leta 2018 je Zavod Atopika del Mednarodne zveze organizacij dermatoloških pacientov (International Alliance of Dermatology Patients Organizations). Od leta 2019 znotraj organizacije delujejo kot del mednarodnega posvetovalnega odbora za atopijski dermatitis in pridružena bolezenska stanja. Z mesecem marcem 2021 pa delujejo tudi kot član svetovalnega odbora GlobalSkin-Europe.

Z junijem 2020 je Zavod Atopika postal članska organizacija mednarodne plaforme za organizacije bolnikov z alergijami in boleznimi dihal. (Global allergy & airways patient plaform). 

Marca 2021 je Zavod Atopika postal članska organizacija mednarodne zveze organizacij za bolnike z alergijami in boleznimi dihal (European Federation of Allergy and Airways Diseases Patients’ Associations).

 

 

 

Spletno stran Atopika.org je pomagala postaviti, oblikovati in lektorirati dr. Tea Romih.

Vsebine na spletni strani zavoda Atopika je v angleški jezik prevedla Maša Mlakar, magistra anglistike. 
Vsebine na spletni strani zavoda Atopika je v hrvaški jezik prevedel Tihomir Rubil, inženir medicinsko-laboratorijske diagnostike.
 
Obema prevajalcema se iz srca zahvaljujemo za razumevanje tematike in pomembnega dela, ki sta ga opravila za našo skupnost.

Pri odpiranju zavoda smo sodelovali z:

Ikone na strani Atopika.org so dela avtorjev iz skupnosti The Noun Project in so uporabljene v skladu z licenco Creative Commons Attribution 3.0 Unported (CC BY 3.0).