Search
Close this search box.

E-akADemija

V Zavodu Atopika smo za vas pripravili spletno multidisciplinarno izobraževalno platformo z video izobraževalnimi vsebinami. Izobraževanje bolnikov z atopijskim dermatitisom ter  njihovih svojcev o bolezni in ostalih pomembnih vsebinah je naše temeljno delovanje. Opolnomočeni bolniki, ki so dobro obveščeni o svojem stanju in možnostih zdravljena ter imajo samozavest, da sprejemajo informirane zdravstvene odločitve lahko izjemno izboljšajo kvaliteto svojega življenja.

Izobraževalna platforma pa ni namenjena le bolnikom z atopijskim dermatitisom in njihovim svojcem vendar tudi vzgojiteljem, učiteljem, delodajalcem, zdravstvenim delavcem in vsem ostalim, ki pridejo v stik z bolnikom. Atopijski dermatitis je bolezen, ki je ni mogoče skriti, zato so bolniki pogosto žrtve nasilja, stigmatizacije in diskriminacije, ki neredko izhaja iz strahu in slabe informiranosti. Velik del naših vsebin bomo iz tega razloga namenili tudi psihosocialni podpori. 

Multidisciplinarna izobraževalna platforma, bo našim članom nudila videoposnetke o soočanju s fizičnimi, psihološkimi, čustvenimi in socialnimi izzivi. S pridobitvijo platforme ima skupnost bolnikov z atopijskim dermatitisom v Sloveniji ž prvič možnost celostnega izobraževalnega programa “on demand”, ki bo izboljšal kvaliteto življenja bolnika, njegove družine in vseh, ki se z boleznijo srečujejo. Projekt sofinancira Ministrstvo za zdravje. 

Predavanja so vam na voljo brezplačno. V platformo se lahko prijavite, le kot člani Zavoda Atopika. Vabimo vas k ogledu, veseli pa bomo tudi vsake povratne informacije.

V Zavodu Atopika smo v sklopu projekta  SOFINANCIRANJE PROGRAMOV VAROVANJA IN KREPITVE ZDRAVJA DO LETA 2025 s strani Ministrstva za zdravje uspeli zagotoviti financiranje za prvi nacionalni, celovit, na pacienta osredotočen inovativen spletni multidisciplinarni izobraževalni program, ki pomaga bolnikom in njihovim svojcem, da se opolnomočijo v prostem času in v skladu z lastnimi potrebami. Program bo obravnaval zdravstvene, psihološke, čustvene in socialne potrebe pacientov in njihovih skrbnikov. Za vas ustanavljamo živo platformo, ki se bo z vašo pomočjo kontinuirano izboljševala in dopolnjevala. Vsebine, ki smo jih pripravili oz. jih bomo pripravili v prihodnje se nanašajo ja izražene potrebe bolnikov in njihovih svojcem, ki smo jih uspeli zaznati v raziskavi v sodelovanju z UKC Maribor. Za nenehno izboljšavo delovanja platforme in zagotavljanje kvalitetnih vsebin bomo sodelovali z različnimi deležniki. Projekt sofinancira Ministrstvo za zdravje.  Projekt podpirata tudi podjetji Pfizer in Sanofi. 

Poskusni zametki izobraževalne platforme za atopijski dermatitis so se sofinancirali s strani programa “Poglej globlje – sem več kot moja koža”, ki je podprt s sredstvi Programa ACF v Sloveniji 2014–2021. Delno nadgradnjo nam je omogočilo Regionalno stičišče NVO Podravja in Mestna občina Maribor.