Posvetovalnica s strokovnjakom (dermatolog, alergolog, farmacevt in psiholog)

Posvetovalnica s strokovnjakom je brezplačna platforma, ki smo jo ustvarili v Zavodu Atopika. Na njej lahko bolniki z atopijskim dermatitisom, alergijami in astmo ter njihovi svojci prejmete brezplačne nasvete dermatologa, alergologa/pulmologa, farmacevta in psihologa. Na projekt smo izredno ponosni in hvaležni vsem svetovalcem za njihovo podporo in bogato znanje s področja atopijskega dermatitisa ter pridruženih bolezenskih stanj.

Preko posvetovalnice se ne morete naročati pri zdravniku. Posvetovalnica s strokovnjakom je neodvisna platforma. 

Ko boste potrebovali nasvet strokovnjaka, ga enostavno izberete in mu postavite vprašanje. Spletna stran omogoča tudi anonimno zastavljena vprašanja.

Vodja otroške ambulante Dermatovenerološke klinike, dermatologinja Olga Točkova, dr. med., iz Univerzitetnega Kliničnega centra Ljubljana

Olga Točkova, dr. med., je diplomirala na Medicinski fakulteti Univerze v Beogradu leta 1999. Po zaključenem pripravništvu in strokovnem izpitu v Beogradu je pričela opravljati specializacijo s področja dermatovenerologije. Specialistični izpit je s pohvalo opravila leta 2005. Februarja 2007 je nostrificirala diplomo in naslov doktorja medicine v Republiki Sloveniji in opravila strokovni izpit za poklic zdravnice. Preizkus usposobljenosti iz dermatovenerologije v Republiki Sloveniji je s pohvalo opravila leta 2009.

Od leta 2010 je zaposlena na Dermatovenerološki kliniki UKC Ljubljana, kjer se podrobneje ukvarja s problematiko otroške dermatologije in je od leta 2013 vodja otroške ambulante. Po opravljenem specialističnem izpitu nadaljuje z aktivnim izobraževanjem. Nenehno se udeležuje številnih strokovnih srečanj iz dermatovenerologije doma in po svetu ter je avtorica številnih strokovnih prispevkov, predvsem na področju otroške dermatologije. V zadnjih letih je prevzela vodilno vlogo v organizaciji in izvedbi šole atopijskega dermatitisa za paciente, starše in strokovno javnost. 

Zdravnica Olga Točkova, dr. med., bo na vaša vprašanja odgovarjala predvidoma dvakrat mesečno.

Namestnik predstojnika Klinike za pediatrijo, alergolog/pulmolog doc. dr. Vojko Berce, dr. med., iz Univerzitetnega Kliničnega centra Maribor

Doc. dr. Vojko Berce, dr. med., je leta 1994 diplomiral na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. Po diplomi se je zaposlil na Otroškem oddelku bolnišnice v Murski Soboti, kjer se je po opravljeni specializaciji iz pediatrije (leta 1999) že usmeril v področje pediatrične alergologije. Leta 2010 je doktoriral s področja genetike astme in se zaposlil v UKC Maribor, kjer je od leta 2011 vodja Enote za pediatrično pulmologijo, alergologijo in revmatologijo ter hkrati tudi namestnik predstojnika Klinike za pediatrijo.

Leta 2013 je opravil evropski izpit iz alergologije v Milanu. S svojimi številnimi predavanji je pogosto sodeloval na kongresih Evropske akademije za alergologijo in klinično imunologijo (EAACI) ter Evropskega združenja za respiratorno medicino (ERS). Od leta 2015 je podpredsednik Sekcije za pediatrično alergologijo in pulmologijo pri Slovenskem zdravniškem društvu. Pri svojem kliničnem delu se največ posveča alergijskim obolenjem, astmi in okužbam dihal pri otrocih. Na raziskovalnem področju pa preučuje genetiko astme, vlogo ultrazvoka pljuč pri diagnostiki pljučnic in vpliv dejavnikov tveganja na težavnost poteka atopijskega dermatitisa pri otrocih.

 Zdravnik doc. dr. Vojko Berce, dr. med., bo na vaša vprašanja odgovarjal predvidoma enkrat mesečno in sicer zadnji konec tedna v mesecu. 

Dermatologinja Irena Peteln, dr. med., iz Univerzitetnega Kliničnega centra Maribor

Irena Peteln, dr. med., je diplomirala na Medicinski fakulteti Ludwig-Maximilians-Universität v Münchnu leta 2011. Leta 2013 je pričela v Sloveniji opravljati specializacijo iz področja dermatovenerologije. Specialistični izpit je s pohvalo opravila leta 2017. Od leta 2017 je zaposlena na Oddelku za kožne in spolne bolezni UKC Maribor, kjer se podrobneje ukvarja z alergologijo, flebologijo in otroško dermatologijo.

Dermatologinja Irena Peteln, dr. med., je zaposlena na Oddelku za kožne in spolne bolezni UKC Maribor, kjer se podrobneje ukvarja z alergologijo, flebologijo in otroško dermatologijo. 

Zdravnica Irena Peteln, dr., med., bo na vaša vprašanja odgovarjala predvidoma enkrat mesečno in sicer prvi konec tedna v mesecu. 

Farmacevtka Katarina Ogrinc, mag. farm., zaposlena v javnem zavodu Celjske lekarne.

Katarina Ogrinc, mag. farm., je leta 2007 diplomirala na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani. Svojo strokovno pot je začela v bolnišnični lekarni UKC Maribor, kjer je tudi opravila diplomsko delo s področja onkološke farmacevtske dejavnosti. Poklicno pot je nadaljevala v zunanji zasebni lekarni, trenutno pa deluje v javnem zavodu Celjske lekarne. Pri svojem delu teži k povezovanju različnih strokovnih delavcev in pacientov. Prepričana je, da je učinkovito in uspešno zdravljenje mogoče le s pomočjo znanja, sodelovanja, vzajemnega zaupanja in spoštovanja vseh vpletenih ter upoštevanja tako farmakoloških kot nefarmakoloških ukrepov. 

Vključuje se v različne družbeno odgovorne akcije in projekte, ker želi izboljšati socialni položaj posameznikov in ustvariti bolj demokratično družbo.

Katarina Ogrinc, mag. farm. bo na vaša vprašanja odgovarjala po potrebi enkrat do dvakrat mesečno. 

Psihologinja Petra Brne, mag. psih.,

Petra Brne, mag. psih., je diplomirala na Filozofski fakulteti v Mariboru iz področja forenzične psihologije (naslov diplomskega dela: Spolna zloraba otrok v Sloveniji), magistrirala pa na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani s področja zdravstvene psihologije (naslov magistrskega dela: Psihološki vidiki prestajanja odtegnitvenega sindroma od kortikosteroidov). Na mednarodni akademiji forenzičnih znanosti v Rimu je opravila specializacijo iz forenzične psihologije, kjer je svojo zaključno nalogo naredila z odliko. 

Ker jo že od otroštva spremlja atopijski dermatitis, to bolezen razume tako iz izkustvenega kot tudi strokovnega vidika, kar ji zelo pomaga pri delu s klienti z atopijskim dermatitisom in njihovimi bližnjimi.

Verjame, da ozaveščanje in prenašanje znanja ljudem daje moč in podira tabuje duševnega zdravja. Iz tega razloga svoje znanje in izkušnje večkrat deli v obliki predavanj in delavnic ob različnih priložnostih, prav tako pa se sama neprestano dodatno izobražuje in usposablja na različnih področjih duševnega zdravja. 

Psihologinja Petra Brne bo na vaša vprašanja odgovarjala po potrebi enkrat do dvakrat mesečno. 

Iskreno se zahvaljujemo tudi našim sponzorjem.