Obrazovanje

Kontinuirano obrazovanje i neumorno traženje informacija o bolestima, posebice kroničnim bolestima, danas su nužnost. Ključno je da vjerujemo liječniku opće prakse/pedijatru, ali je također važno shvatiti i da su naše zdravlje i zdravlje našeg djeteta u našim rukama!

Dakle, ostanite aktivni! U znanju je moć, a vaše zdravlje je u vašoj moći.

Ukoliko bude želje, odnosno potrebe, u Mariboru, Ljubljani i Celju ćemo organizirati seminare i obrazovati zainteresirane ljude. Seminari  će biti podijeljen na teorijski i praktični dio.