Kodeks

V  Zavodu Atopika delujemo v skladu s kodeksom ravnanja sprejetim na Skupščini Mednarodnega foruma znanstvenoraziskovalnih farmacevtskih družb, GIZ dne 20. marca 2020 in dopolnjenim 16. novembra 2020. Nov Forumov Kodeks ravnanja, ki vključuje tudi pravila sodelovanja med članicami Foruma in zavodi/društvi bolnikov, velja od 1. januarja 2021.

Forumov Kodeks ravnanja predstavlja zbirko etičnih pravil, ki so jih članice Mednarodnega foruma znanstvenoraziskovalnih farmacevtskih družb, GIZ (»Foruma«) sprejele glede promocije zdravil strokovni javnosti in sodelovanja z zdravstvenimi delavci, zdravstvenimi organizacijami in zavodi/društvi bolnikov, z namenom zagotoviti, da se te dejavnosti izvajajo ob spoštovanju najstrožjih etičnih načel strokovnosti in odgovornosti.

Nekaj najpomembnejših načel, ki se jih članice in Zavod Atopika moramo držati:

 • Zavodu/društvu bolnikov mora biti zagotovljena neodvisnost pri odločanju o politikah delovanja in aktivnostih;
 • odnosi med zavodom/društvom in članicami morajo temeljiti na medsebojnem spoštovanju in enakopravnosti;
 • članice ne smejo zahtevati, zavodi/društva bolnikov pa ne smejo izvajati promocije zdravil na recept;
 • cilji in obseg vseh odnosov morajo biti pregledni; finančna in nefinančna pomoč, ki jo zagotovijo članice, mora biti vedno jasno razvidna in objavljena;
 • članice ne smejo zahtevati, da so edini podpornik ali sponzor zavoda/društva bolnikov ali njihovega programa;
 • tako nacionalna zakonodaja kot predpisi EU prepovedujejo oglaševanje zdravil na recept splošni javnosti, med katero se uvrščajo tudi bolniki.

Kodeks nadalje določa še nekaj konkretnih pravil, na primer:

 • za zagotovitev transparentnosti mora članica Foruma, ki zavodu/društvu bolnikov zagotovi finančno pomoč, znatno posredno pomoč in/ali znatno nefinančno pomoč, imeti za to sklenjen pisni dogovor, ki vsebuje navedbo zneska sredstev in namen (npr. nezavezujoča donacija, posebno srečanje ali publikacija). Dogovor mora vsebovati tudi opis znatne posredne pomoči (npr. donacija časa agencije za odnose z javnostmi in naravo njene vključenosti) in znatne nefinančne pomoči;
 • prepoved dajanja daril predstavnikom zavodov/društev bolnikov enako kot to velja za zdravnike;
 • članice Foruma morajo javno objaviti znesek vseh prenosov vrednosti, ki jih na letni ravni izvedejo zavodom/društvom bolnikov;
 • Kodeks podpira široko financiranje in sponzoriranje zavodov/društev bolnikov, torej pridobivanje sredstev iz več virov. Članice Foruma so sicer lahko edini podpornik društva bolnikov ali njihovega programa, ne smejo pa takšne ekskluzivnosti zahtevati; iz tega razloga se zavodom/društvom bolnikov predlaga, da prošnje za podporo naslovijo na več podjetij in to v prošnjah tudi omenijo;
 • pri podpori organizacije dogodkov, članicam Foruma ni dovoljeno podpreti dogodkov, ki so organizirani na neprimernem kraju ali lokaciji, npr. na razvedrilni lokaciji, ki je znana zlasti po zagotavljanju posebnih vrst zabave (igralnica, golf), oziroma na razkošni lokaciji, ki jo prestavljajo hoteli s kategorizacijo 5* ali drugi objekti luksuzne kategorije;
 • članice Foruma ne smejo vplivati na besedilo gradiva zavodov/društva bolnikov, ki ga sponzorirajo, na način, ki bi pozitivno vplival na lastne komercialne interese. To ne preprečuje članicam, da lahko popravijo netočnosti v dejanskih podatkih. Poleg tega lahko članice na zahtevo društva bolnikov prispevajo k pripravi besedila, s poštene in uravnotežene znanstvene perspektive;
 • če želi članica Foruma javno uporabiti logotip zavoda/društva bolnikov in/ali njegov lastniški material, potrebuje za to dovoljenje zavoda/društva.

Celotni kodeks ravnanja najdete tukaj (https://www.farmaforum.si/sl/o-forumu/kodeksi/forumov-kodeks-ravnanja).