Izobraževalna platforma za atopijski dermatitis

V Zavodu Atopika bomo bolnikom, svojcem in vsem, ki se srečujejo z atopijskim dermatitisom (vzgojitelji, učitelji, sodelavci, delodajalci, zdravstveni delavci itn.) ponudili celovit multidisciplinaren izobraževalni program – izobraževalna platforma za atopijski dermatitis. Programa se izredno veselimo in vas vabimo, da nas v naslednjih mesecih pozorno spremljate. Oblikovali bomo program, ki v središče postavlja bolnika in ne bolezen. Izbrali smo inovativen pristop, ki resnično naslavlja dejanske potrebe bolnikov.

Platforma za atopijski dermatitis

Vzpostavili bomo  multidisciplinarno izobraževalno platformo, ki bo članom zavoda nudila videoposnetke o soočanju s fizičnimi, psihološkimi, čustvenimi in socialnimi izzivi. V Sloveniji bo skupnost bolnikov na ta način prvič imela možnost celostnega izobraževalnega programa, ki bo izboljšal kvaliteto življenja bolnika, njegove družine in vseh, ki se z boleznijo srečujejo. 

Izobraževalne vsebine bomo prinesli v vsak dom, ki to potrebuje. Vsebine so zastavljene na pobudo vaših potreb, izkazanih v raziskavi izvedeni v sklopu projekta ACF. 

Izobraževalna platforma za atopijski dermatitis

“Sofinancirano s strani programa Regionalnega stičišča NVO Podravja. ” Več o programu si lahko preberete tudi na spletni strani Zavoda PIP.

Komu je platforma za atopijski dermatitis namenjena?

Izobraževalna platforma za atopijski dermatitis  je namenjena slehernemu bolniku, svojcu bolnika z atopijskim dermatitisom in ostalim, ki se z bolniki srečujejo. 

Izobraževanja se bodo lahko udeležili, tudi najtežji bolniki, ki imajo težave z gibanjem, starši ki ne morejo najti primernega varstva za otroke ko bi imeli čas in jih ki ga lahko izberejo bolniki/svojci. 

Opolnomočenje skupnosti za atopijski dermatitis je ključ do uspeha

Opolnomočenje je ključ do uspeha pri soočanju z atopijskim dermatitisom in posledicami bolezni. Atopijski dermatitis je veliko več, kot le kožna bolezen. Bolniki se soočamo z številnimi pridruženimi bolezenskimi stanji in psihosocialnimi stiskami. Opolnomoči se. Znanje je bogastvo. V program pa bodo lahko vstopali tudi strokovni delavci iz vrtcev, šol in drugih vzgojno izobraževalnih ustanov.  

Vzgojitelji in učitelji, ki imajo v svoji skupini otroka z atopijskim dermstitisom, bodo lahjo  spoznali bolezen in jo razumeli, ter primerno ravnali z vsemi otroci s katerimi bi prišli v stik. Skupnost bolnikov z atopijskim dermatitisom in njihovih svojcev bo imela prvič v zgodovini  možnost celostnega izobraževalnega programa, ki bo izboljšal kvaliteto življenja bolnika, njegove družine in vsem ki se z bolniki srečujejo. Predlagana rešitev je najbolj optimalna za dolgotrajne kronične bolnike, njihove svojce. Nič podobnega trenutno ne obstaja ne v lokalnem, kot ne vn mednarodnem okolju

Financiranje projekta

Izobraževalna platforma za atopijski dermatitis je sofinancirana s strani programa Regionalnega stičišča NVO Podravja. Program dopolnjuje projekt  “Poglej globlje – sem več kot moja koža”, ki je podprt s sredstvi Programa ACF v Sloveniji 2014–2021.