Search
Close this search box.

Astma

Astma je kronična vnetna bolezen dihal, ki se kaže s ponavljajočimi se zaporami dihalnih poti. Kronično vnetje v dihalih povzroča povečano občutljivost na nekatere sprožilne dejavnike, kar vodi do nastanka dihalne obstrukcije zaradi povečanega izločanja sluzi in prekomernega krčenja gladkega mišičevja v bronhijih (bronhospazem). Astma je heterogena bolezen, ki se razlikuje po etiologiji, sprožilcih simptomov, kliničnem prikazu in odzivu na zdravljenje. Je pomemben zdravstveni problem, saj gre za najpogostejšo kronično bolezen pljuč, ki prizadene približno 400 milijonov ljudi po vsem svetu. Prevalenca bolezni narašča predvsem v državah z nizkim in srednjim dohodkom.

Dolgoročno obvladovanje astme temelji na zmanjševanju vnetja z izogibanjem sprožilnih dejavnikov iz okolja, jemanjem protivnetnih zdravil in obvladovanjem pridruženih stanj, ki astmo poslabšajo.

Vzrok

Točen vzrok za nastanek astme ni popolnoma jasen. Raziskave njen nastanek povezujejo s kombinacijo dejavnikov iz okolja in z genetsko dovzetnostjo posameznika. Predvideva se, da je za astmo, ki se pojavi pred dvanajstim letom starosti, bolj odgovorno genetsko ozadje, medtem ko na nastanek astme pozneje v življenju bolj vpliva okolje.

Astma je tesno povezana tudi z alergijskim rinitisom. Alergijski rinitis prizadene kar 20-30% prebivalstva in pri skoraj polovici bolnikov se razvije tudi astma. Ustrezno zdravljenje alergijskega rinitisa je pomemben korak pri preprečevanju astme, nastanku nosnih polipov in izgube voha.

Genetika

Razvoj astme je bolj verjeten v družinah, kjer je ta bolezen že prisotna. Obstaja večje število genov, povezanih z nastankom astme, ki so večinoma odgovorni za razvoj imunskega sistema, sintezo citokinov (sekrecijske beljakovine, ki sodelujejo v vnetnih reakcijah, sproščajo jih določene imunske celice) ali nadzor drugih vnetnih mehanizmov. Izražanje genov je prav tako pogojeno z dejavniki okolja in s starostjo otroka ob izpostavitvi.

Okolje

Dokazano je, da kajenje matere v nosečnosti ali po porodu poveča verjetnost za razvoj astme pri otroku. Med druge vplive sodijo virusne okužbe (predvsem tiste, ki povzročajo pljučnice ali bronhiolitise; najpogostejši so rinovirusi, RSV, virus influence, virus parainfluence ter adenovirusi) v zgodnjem otroštvu, onesnaženost zraka ter pojav atopije in senzibilizacije na prehranske in inhalatorne antigene.

Hladen in suh zrak, močne vonjave ter pospešeno dihanje zaradi fizične vadbe ne povzročajo astme, ampak sprožijo bronhospazem pri osebi z že razvito boleznijo. Pri dovzetnem posamezniku imunski odziv ob izpostavitvi tem sprožilcem odreagira s poslabšanjem vnetja, kar pomeni, da se izloči še več sluzi, hkrati pa se tudi ojača bronhospazem.

Patogeneza

V manjših dihalnih poteh je pretok zraka reguliran preko gladke mišičnine, ki obdaja lumne dihalnih poti. Med poslabšanjem astme vnete dihalne poti reagirajo na okoljske sprožilce, kar vodi do krčenja teh mišic, ki direktno omejijo ali celo prekinejo pretok zraka. Poleg bronhokonstrikcije lahko že tako ozke dihalne poti omejuje tudi povečano izločanje sluzi, ta pa sproži kašelj in druge težave z dihanjem. Zaradi kronične narave bolezni je za astmo značilen poškodovan epitelij, zadebeljena bazalna membrana (z značilno eozinofilno infiltracijo) ter hipertrofija gladke mišičnine. Vnetni proces vzdržujejo predvsem celice T pomagalke in druge imunske celice, ki proizvajajo provnetne citokine (IL-4, IL-5, IL-13). Bronhospazem se lahko razreši spontano ali po terapiji, pri približno 50% primerov pa postane del zapoznelega odgovora, ki v razmaku 3-12 ur sledi prvotnemu napadu in se kaže s ponovno bronhokonstrikcijo in vnetjem.

Sprožilci

Alergeni iz narave

tipično inhalacijski (hišne pršice, cvetni prah, spore plesni, epitelijske celice hišnih živali)

Onesnaženost zraka

z reaktivnimi organskimi spojinami (parfumi, dišeča mila, detergenti, laki za lase, deodoranti, osvežilci zraka, itd.), cigaretni dim

Zdravila

(aspirin, beta blokatorji, ibuprofen, penicilin) – predvsem pri odraslih

Hrana

(mleko, oreščki, jajca) – le redko je astma edini simptom

Žveplove spojine

pogosto v vinu kot konzervans

Produkti fosilnih goriv

onesnaženost zraka s produkti fosilnih goriv (smog, ozon, dušikov dioksid, žveplov dioksid) – verjetno eden glavnih razlogov za večjo prevalenco astme v urbanih okoljih

Monokloramin

klorirani kopalni bazeni

Virusne okužbe

najpogostejši sprožilec pri otrocih

Telesna aktivnost

verjetno kot posledica povečane izpostavitve suhemu, hladnemu zraku

Psihološki stres

tudi smeh

Znaki in simptomi astme

Astma se klinično kaže kot občasen, ponavljajoč se suh kašelj s piskanjem in oteženim dihanjem. Starejši otroci in odrasli navajajo pomanjkanje sape, medtem ko je pri mlajših bolj izrazit simptom bolečina v prsnem košu. Simptomi so izrazitejši čez noč, še posebej ob respiratornih okužbah ali prisotnosti alergenov. Pojavijo se lahko ob naporu, hiperventilaciji, suhem in mrzlem zraku. Ob prisotnosti drugih alergijskih bolezni, kot so alergijski rinitis, alergijski konjunktivitis, atopični dermatitis in ob pozitivni družinski anamnezi, je verjetnost diagnoze astme višja.

Astmo pri otroku v glavnem razdelimo na dva tipa:

a) ponavljajoče epizode piskanja v zgodnjem otroštvu, ki jih primarno sproži okužba z respiratornimi virusi in se običajno umiri v času predšolskega ali šolskega obdobja – piskanje ob virusnih okužbah,

b) kronična astma, povezana z alergijo, ki vztraja v kasnejšem otroštvu in pogosto tudi v odrasli dobi.

Zdravljenje

Cilj je izboljšati moteče simptome, ohraniti normalno fizično aktivnost, obiskovanje šole, preprečiti ponavljajoča se poslabšanja.

Zdravila za zdravljenje astme delimo na:

a) dolgodelujoča (prepečevalce oz. protivnetna zdravila)

 • inhalacijski glukokortikoidi,
 • dolgodelujoči agonisti receptorjev beta,
 • teofilin,
 • monoklonska protitelesa proti IgE

b) kratkodelujoče (olajševalce)

 • kratkodelujoče agoniste receptorjev beta,
 • antiholinergike.

Viri

 1. Lambrecht B.N.,Hammad H., Fahy J.V.   The Cytokines of Asthma.  Immunity, 50(4): 975-991.
 2. Kliegeman R.M., Stanton B.F., Schor N.F. 2016. Nelson textbook of pediatrics. 20 izdaja. Philadelphia: Elsevier.
 3. Tippets B., Guilbert T.W., Managing Asthma in Children: Part 1: Making the Diagnosis, Assessing Severity. Consultant for Pediatricians 8, 2009
 4. Križišnik C. et. al. 2014. Pediatrija. 1. Izdaja. Ljubljana: DZS
 5. Murray and Nadel’s Textbook of Respiratory Medicine, 4th Ed. Robert J. Mason, John F. Murray, Jay A. Nadel, 2005
 6. Pawankar R., Canonica G.W., Holgate S.T., Lockey R.F., Blaiss M. The WAO White Book on Allergy (Update. 2013).
 7. Tohidinik H.R., Mallah N., Takkouche B. 2019. History of allergic rhinitis and risk of asthma; a systematic review and meta-analysis. World Allergy Organ J.12(10):100069.
 8. Asher M.I. , Montefort S. , Bjorksten B., Ali C.K., Sreachan D. P., Weiland S.K., Williams H., ISAAC Phase Three Study Group.   Worldwide time trends in the prevalence of symptoms of asthma, allergic rhinoconjunctivitis, and eczema in childhood: ISAAC Phases One and Three repeat multicountry cross-sectional surveys. Lancet, 368 (9537): 733-743.