Search
Close this search box.

akADemija – Opolnomočenje, ozaveščanje in dvig zdravstvene pismenosti

Program akADemija z naslovom Opolnomočenje, ozaveščanje in dvig zdravstvene pismenosti za bolnike z atopijskim dermatitisom in njihove svojce, je namenjen bolnikom z atopijskim dermatitisom in njihovim svojcem. Z vsebinami želimo doseči tudi splošno javnost saj si želimo prispevati k zmanjšanju stigme, diskriminacije in marginalizacije bolnikov. S posebnim modulom bomo nagovorili tudi osebje v vrtcih in osnovnih šolah. Program sofinancira Ministrstvo za Zdravje RS. 

Kaj je akADemija in komu je namenjena?

Zasnovali smo brezplačne, inovativen, multidisciplinaren program, ki je dostopen v vsakem trenutku. Zasnovani program je podpora programom, ki uresničujejo cilje nacionalnih strateških dokumentov, smernic in priporočil na področju kroničnih nenalezljivih bolezni in stanj.

Program je namenjen: 

  • Staršem otrok z AD: prvi stik z zdravstvom, varstvo otroka, socialna varnost, družinski odnosi, sramotenje, posmehovanje, nasilje.
  • Mladostniki: žaljivi komentarji, posmehovanje, ustrahovanje, nasilje, samopodoba, prijateljstvo, partnerstvo, spolnost.
  • Odrasli: izstop najtežjih bolnikov iz zdravstvenega sistema, eksistenčna kriza zaradi nezmožnosti opravljanja dela, duševne motnje, vpliv na partnerski odnos, družino, službo, socialno varnost.

Posredno je program namenjen tudi splošni javnosti.

akADemija

Multidispiclinarna platforma akADemija

V Zavodu Atopika smo vzpostavili prvo spletno multidisciplinarno izobraževalno platformo akADemija. Program predstavlja inovativno obliko opolnomočenja bolnikov z atopijskim dermatitisom in njihovih svojcev. Poskusni zametki izobraževalne platforme za atopijski dermatitis so se sofinancirali s Programom ACF v Sloveniji 2014–2021. 

S pomočjo platforme in drugih aktivnosti bomo spodbujali dvig zdravstvene pismenosti, vključno s podporo pri navigaciji po zdravstvenem sistemu. Nudili bomo podporo pri iskanju relevantnih zdravstvenih informacij in njihovem razumevanju.

Kaj je atopijski dermatitis?

Atopijski dermatitis je kronična, vnetna, nenalezljiva bolezen imunskega sistema, ki se najpogosteje pojavi v zgodnjem otroštvu. Z AD se sooča 30% otrok  in 5–10% odraslih. Pri 80% bolnikov se razvijejo tudi druga atopijska stanja. Pri 10% bolnikov s težko obliko bolezni je prizadeto gibanje, pojavi se lahko kronično vnetje črevesja, revmatoidni artritis, demenca, srčno žilne in druge bolezni. Najtežji simptom kronične bolezni sta uničujoč srbež in nespečnost.

Zakaj je akADemija drugačna?

V Zavodu Atopika smo želeli ponuditi prvi nacionalni, celovit, na pacienta osredotočen inovativen spletni multidisciplinarni izobraževalni program. Program, ki pomaga bolnikom in njihovim svojcem, da se opolnomočijo v prostem času in v skladu z lastnimi potrebami. Obravnava zdravstvene, psihološke, čustvene in socialne potrebe pacientov in njihovih skrbnikov.

Izobraževanje in podpora pri obvladovanju bolezni, soočanju z vsakodnevnimi izzivi, kot so nega kože in ran, obvladovanje srbenja je ključnega pomena. Enako pomembni so psihosocialni izzivi. Naš cilj je opolnomočiti in podpreti vsako družino, ki se sooča z atopijskim dermatitisom. Želimo doseči tudi skupnost najtežjih in najbolj ranljivih bolnikov, ki so zapustili zdravstveni sistem. 

Multidisciplinarno timsko delo in motivacijsko okolje sta ključna elementa takšnega programa. Izobraževalni program zavoda smo in bomo v prihodnje oblikovali v tesnem sodelovanju z multidisciplinarnimi strokovnjaki in zagotovili zdravstveno in psihosocialno opolnomočenje. Nagovorili bomo tudi osebje v vrtcih in osnovnih šolah, saj je bolezen najbolj razširjena med otroci. V preteklih letih se je izkazalo,  da imamo prav v vzgojno izobraževalnih okoljih  veliko težavo z razumevanjem  bolezni kot bolnih otrok.  

Program akADemija in druge aktivnosti

V podporo spletnemu programu bomo vzporedno vodili tudi druge aktivnosti, ki bodo potekale v živo ali preko spleta. Srečali se bomo na podpornih skupinah, delavniceh, predavanjih,  prostočasnih aktivnostih, praznovanjih Svetovnega dne atopijskega dermatitisa in drugo. Ena izmed ključnih aktivnosti, ki jih bomo v programu izvedli je digitalna medijska kampanja, ki bo pomagala opolnomočenju kot tudi pri zmanjšanju stigme, diskriminacije in stigmatizacije bolnikov. 

Program sofinancira Ministrstvo za zdravje RS. 

Program je z donacijo podprlo tudi podjetje Pfizer.